Ορθοδοξία

Τό ὑπέροχο παράδειγμα τοῦ ὁσίου Ἀββᾶ Σισώη

«Οὐκ ἐσμέν τῶν Πατέρων σοφώτεροι».

Ἂς θυμηθοῦμε τό ὑπέροχο παράδειγμα τοῦ ὁσίου Ἀββᾶ Σισώη…

– Ἐπῆγαν στό κελλί του Ἀρειανοί. Καί ἄρχισαν νά καταλαλοῦν κατά τῶν ὀρθοδόξων!

Ὁ ἀββάς Σισώης δέν τούς ἀπάντησε. Ἁπλά εἶπε στόν μαθητή του:

– Φέρε τό βιβλίο τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου. Καί διάβασέ τους το.

Καί ὅταν τελείωσε ἡ ἀνάγνωση, τούς εἶπε:

– Συμφωνεῖτε; Ὄχι; Ἄντε στό καλό.

Καί τούς ἀπέλυσε ἐν εἰρήνῃ. Ἤρεμα. Καί εἰρηνικά.