Ιστορία

Το τούνελ του Εζεκία

Το τούνελ του Εζεκία, ηλικίας περισσότερο από 2.700 χρόνια, θεωρείται το μεγαλύτερο έργο υδραγωγείας που έγινε στην προ κλασική περίοδο της ιστορίας. Σώζεται μέχρι σήμερα και μπορεί κάποιος να το επισκεπτεί. Διαπερνιέται σε περίπου 40 λεπτά και το νερό είναι συνήθως μέχρι τα γόνατα, αλλά σε μερικά σημεία φτάνει μέχρι 70 εκατοστά βάθος.

«Αι δε λοιπαί πράξεις του Εζεκίου και πάντα τα κατορθώματα αυτού, και τίνι τρόπω έκαμε το υδροστάσιον και το υδραγωγείον και έφερε το ύδωρ εις την πόλιν, δεν είναι γεγραμμένα εν τω βιβλίω των χρονικών των βασιλέων του Ιούδα», (Δ’ Βασιλ. 20, 2).

«Έφραξεν έτι αυτός ο Εζεκίας την άνω έξοδον των υδάτων του Γιών, και διηύθυνεν αυτά κάτω προς δυσμάς της πόλεως Δαβίδ. Και ευωδώθη ο Εζεκίας εις πάντα τα έργα αυτού», (Β’ Παραλ. 32,30).

Ο Εζεκίας, όνομα που ερμηνεύεται «ο Θεός είναι η ισχύς μου»», ήταν ο 14ος βασιλιάς των Ιουδαίων γιος και διάδοχος του βασιλέα Άχαζ. Η μητέρα του ονομαζόταν Αβί. Ενθρονίσθηκε στο 25ο έτος της ηλικίας του και βασίλευσε 29 χρόνια (βλ. Β Παραλ. 29,1). Φαίνεται ότι ακόμα από το 729 π.Χ. ήταν συμβασιλέας  με τον πατέρα του Άχαζ, αλλά από το 716 π.Χ. μένει ο μόνος αυτοκράτορας.

Μετά τις παγανιστικές θυσίες που εισήχθησαν στην περίοδο της εξάρτισης του Άχαζ από τους Ασσυρίους, ο Εζεκίας έκανε μία ουσιαστική αναμόρφωση της θρησκευτικής λατρείας από το πρώτο έτος ακόμα της βασιλείας του σαν μόνος αυτοκράτορας. Έτσι επίστρεψε στην λατρεία του αληθινού Θεού, στον ναό των Ιεροσολύμων, ναό τον οποίο τον ανακαίνισε και επίσης καθιέρωσε ξανά σε μεγάλο βαθμό την εορτή του Πάσχα (βλ. Β  Βασιλ. 18,4-7).

Το έτος 701 π. Χ. ο Σενναχειρείμ, βασιλιάς της Ασσυρίας ξεκίνησε πόλεμο, φτάνοντας μέχρι τα τείχη των Ιεροσολύμων και έκανε πολιορκία. Για να αποτρέψει την επίθεση, ο βασιλιάς Εζεκίας στήριξε τα τείχη της πόλης και έκλεισε τις πηγές του νερού που βρισκόταν έξω από την πόλη  (βλ. Β  Παραλ. 32, 2-4). Τότε ο βασιλιάς για την τροφοδότηση της πόλης με νερό κατασκεύασε ένα τούνελ για την συγκέντρωση του νερού της πηγής Γιών που βρισκόταν έξω από τα τείχη της πόλης, τούνελ που έφτανε μέχρι την κολυμβήθρα Σιλωάμ.

Το τούνελ έχει 533 μέτρα μήκος και – σύμφωνα με μία επιγραφή που ανακαλύφτηκε το 1880 και επισημαίνει το τέλος των έργων – το τούνελ δημιουργήθηκε σκάβοντας ταυτόχρονα και από τις δυό άκρες. Αν θα ήταν σε ίσια γραμμή θα είχε μόνο 335 μέτρα μήκος, δηλαδή 40% πιο μικρό. Φαίνεται όμως ότι το τούνελ ακολούθησε μία φυσική ρωγμή του βράχου.

πηγή