«Τοῦτος ὁ ὀχτρός εἶναι χειρότερος ἀπ᾿ τόν Τοῦρκο»

…Οἱ γραμματισμένοι τοῦ Ἔθνους, σκλαβωμένοι στούς μασόνους τῆς Φραγκιᾶς, ἔχουν ὁλότελα στραβωθεῖ, κι ἀντίς νά βλέπουν σ᾿ ὅλα ταῦτα τό μελλοντικό ἀφανισμό τοῦ ἔθνους, τά λογαριάζουν σωστικά . Οἱ ἄντρες πού μᾶς κυβερνοῦν χάσανε τό φῶς τους καί δέν ξέρουν νά ξεχωρίσουν ποιά ἡ διαφορά ἀνάμεσα στό σκοτάδι καί τό φῶς. Ψευτίσαμε τά ζύγια πού ἄλλοτε ζύγισαν τό καλό καί τό κακό, τήν ἀλήθεια καί τό ψέμα. Ὁ διάβολος μέ χίλιες μορφές μᾶς παραστέκει. Δέ λέω πώς ἄν τήν κορόνα τοῦ ἔθνους φοροῦσε ὀρθόδοξος βασιλιᾶς κι ἄν ἡ ἐκκλησία συνέχιζε τόν αἰωνόβιο δρόμο της, πώς θάλειπεν ἡ ἁμαρτία. Ἀλλά λέω πώς θάχαμε τό μέσο νά τήν ξεχωρίζουμε καί νά μήν τήν μπερδεύουμε μέ τό καλό. Τώρα ὄχι μόνο τήν μπερδεύουμε, ἀλλά τό καλό πνίγηκε μέσα στή θάλασσα τῆς ἁμαρτίας.

Ὁ Χριστοφόρος τόν κοίταξε στά μάτια.

Ἔχεις δίκιο, τοῦ εἶπε. Δέν ὠφελοῦν σέ τίποτα οἱ κλάψες. Χρειάζεται καινούργιος ξεσηκωμός, καινούργια Ἅγια Λαύρα.

Καί καινούργια Ψαρά, πρόσθεσεν ὁ Κοσμᾶς. Τοῦτος ὁ ὀχτρός εἶναι χειρότερος ἀπ᾿ τόν Τοῦρκο. Ἐκεῖνος ποτέ δέ μᾶς τόκρυψε πώς μᾶς λογάριαζε σκλάβους, ἐνῶ τοῦτος μᾶς ξεγελᾶ πώς εἴμαστε τάχα λεύτεροι, ἐνῶ ἔχει σκλαβώσει καί τίς ψυχές μας ἀκόμη…

…. Ὁ σατανᾶς ἔχει τρανό βασίλειο στή γῆ. Ἔχει τοῦ χεριοῦ του βασιλιάδες, ἀρμάδες, καλαμαράδες, γητειές καί γητειές, πού μόνο στό αἷμα μας μποροῦν νά πνιγοῦν. Ἄν δέ χύσουν καινούργιοι μάρτυρες τό αἷμα τους, κανένας ὠκεανός δέν εἶναι τόσο βαθύς καί τόσο πλατύς, γιά νά πνίξει τόσην ἁμαρτία. Ὅσοι ἀπό μᾶς ξεκινήσουμε, πρέπει νά τό ξέρουμε πώς ὁ δρόμος μας γυρισμό δέν ἔχει. Ὁδηγός μας ἄς σταθεῖ ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Αὐτός ἄς εἶναι τό φωτεινό μας ἄστρο καί στ᾿ ἀχνάρια του ἄς ταιριάσουμε τά βήματά μας. Ὁ Χριστός ἔχει ἀνάγκη ἀπό ὁσιομάρτυρες καί χωρίς αὐτούς, μπορεῖ νά μή χθεῖ ὁ σπόρος, ἀλλά τό δέντρο θά μαραθεῖ, ὡς πού νά φτάσουν οἱ ἐκλεκτοί νά ποτίσουν τό σπόρο τοῦ Εὐαγγελίου. Μιλᾶνε γιά μεγάλωμα τῆς Ἑλλάδας, γιά στρατούς καί γιά δόξες καί κανείς τους δέν ὑποψιάζεται πώς μεγάλωμα πού δέν εἶναι θεμελιωμένο σέ καθαρή ζωή δέ χαρίζει παρά ψεύτικη καί προσωρινή χαρά….

Ἀπό τό “Φυλάδιο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»

Ἀφυπνιστικές πικρές ἀλήθειες” σταχυολογημένες ἀπό τό βιβλίο ὁ Παπουλάκος τοῦ Κωστῆ Μπαστιᾶ”