Βαθειά θλίψη επικρατεί όταν κάποιος πεθαίνει…

Αλλά τί είναι ο θάνατος;

▪️Είναι η μετάβασις από μία μορφή ζωής στην άλλη, όπως το πέρασμα από το ένα δωμάτιο στο άλλο.

▪️Δεν θλίβομαι για τους νεκρούς, όταν είμαι βαθειά πεπεισμένος ότι σώθηκαν και βρίσκονται κοντά στον Θεό.

▪️Γιατί να λυπάμαι όταν αυτοί χαίρονται;

▪️Εάν αυτοί μας βλέπουν, δεν θα τους είναι δυσάρεστα τα πικρά μας δάκρυα;

▪️Θα πω καλύτερα κλαίμε για τον εαυτό μας, επειδή τους χάσαμε.

▪️Και αυτό δεν είναι σωστό.

▪️Διότι δεν παύουν να είναι κοντά μας και να μας ευεργετούν, όχι βέβαια ορατά.

▪️Τώρα μάλιστα είναι ακόμα περισσότερο κοντά μας.

*«ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ»