Από τον πλησίον μας εξαρτάται η ζωή και ο θάνατος.

Αν κερδίσουμε τον αδελφό μας, τον Θεό κερδίζουμε.
Αν σκανδαλίσουμε τον αδελφό μας, στον Χριστό αμαρτάνουμε.

 

Άγιος Αντώνιος ο Μέγας