Είναι απολύτως λογικό ο χειρότερος αρχιεπίσκοπος να αποτελεί το έτερον ήμισυ του χειρότερου πρωθυπουργού. Ό,τι είναι ο Μητσοτάκης για το κράτος είναι ο Ιερώνυμος για την εκκλησία

Είναι απολύτως λογικό ο χειρότερος αρχιεπίσκοπος να αποτελεί το έτερον ήμισυ του χειρότερου πρωθυπουργού. Ό,τι είναι ο Μητσοτάκης για το κράτος είναι ο Ιερώνυμος για την εκκλησία

Είναι απολύτως λογικό ο χειρότερος αρχιεπίσκοπος να αποτελεί το έτερον ήμισυ του χειρότερου πρωθυπουργού. Ό,τι είναι ο Μητσοτάκης για το κράτος είναι ο Ιερώνυμος για την εκκλησία

Εἶναι ἀπολύτως λογικὸ ὁ χειρότερος ἀρχιεπίσκοπος νὰ ἀποτελεῖ τὸ ἕτερον ἥμισυ τοῦ χειρότερου πρωθυπουργοῦ. Καὶ γι’ αὐτὸ πάντα στὶς δύσκολες στιγμὲς ὁ ἕνας σπεύδει νὰ στηρίξει τὸν ἄλλον. Ὅ,τι εἶναι ὁ Μητσοτάκης γιὰ τὸ κράτος εἶναι ὁ Ἰερώνυμος γιὰ τὴν ἐκκλησία.
Ἐὰν ὁ Μητσοτάκης εἶναι ἡ κορωνίδα τοῦ ἐγχώριου ἐθνομηδενισμοῦ (ἀνθελληνισμὸς + ξενοδουλία), ὁ Ἰερώνυμος εἶναι ἡ κορωνίδα τοῦ ἐγχώριου οἰκουμενισμοῦ (θρησκευτικὸς μηδενισμὸς + ὑποταγὴ στὸ ἀντίχριστο κράτος).
Ἐὰν ἡ Νέα Δημοκρατία ὑπὸ τὸν Μητσοτάκη εἶναι ἕνα Ἀνθελληνικὸ Μίασμα, ποὺ δηλητηριάζει θανάσιμα τὸ ἔθνος, ξεπουλάει τὴν χώρα καὶ ἐξανδραποδίζει τὸν λαό, ἡ Ἀνώτατη Ἱεραρχία τῆς «Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος» εἶναι τὸ Ἀντιχριστιανικὸ Μίασμα, ποὺ δηλητηριάζει τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ξεπουλάει τὴν Ὀρθοδοξία καὶ ἐξανδραποδίζει τὴν κλῆρο καὶ λαὸ στὸ ἀντίχριστο κράτος.
Ἀμφότεροι, φυσικά, τηροῦν τὰ τυπικὰ προσχήματα γιὰ νὰ διαχειρίζονται τὸ ἀντίστοιχο «ποίμνιο». Ὅπως ἡ Νέα Δημοκρατία κατὰ καιροὺς πουλάει πατριωτισμό, ἐθνικὸ συμφέρον, νόμο καὶ τάξη γιὰ νὰ διαχειρίζεται τὸν κομφορμισμὸ τῶν μικροαστῶν προσφεύγοντας στὴν ρητορικὴ ποὺ καθησυχάζει τὶς βιολογικές τους ἀνασφάλειες, ἔτσι καὶ ἡ Ἀνωτάτη Ἱεραρχία πουλάει κατὰ καιροὺς ὀρθοδοξισμό, ἀγαπουλισμὸ καὶ εὐσεβισμὸ γιὰ νὰ διαχειρίζεται τὸν ἀντίστοιχο κομφορμισμὸ τῶν φοβικῶν πιστῶν προσφεύγοντας στὴν ρητορικὴ ποὺ καθησυχάζει τὶς μεταφυσικές τους ἀνασφάλειες.
Καὶ τὰ τυπικὰ προσχήματα πρέπει νὰ τηροῦνται κάθε φορὰ προκειμένου νὰ καλύπτονται οἱ συγκεκριμένες πράξεις ποὺ ἀναιροῦν τὴν οὐσία καὶ νὰ ἐξωραΐζονται μὲ τὴν κατάλληλη φρασεολογία. Ὅσον ἀφορᾶ μάλιστα τὴν «διπλωματικὴ γλῶσσα» καὶ τοὺς «λεπτοὺς χειρισμούς» ποὺ ἀπαιτεῖ ἡ ἀντίστοιχη διαχείριση συνειδήσεων καὶ ψυχῶν, κυριολεκτικὰ δὲν ξέρεις ποιός ξεπερνάει ποιόν σὲ ἐπιτηδειότητα.
Μέχρι ποὺ κάθε φορὰ ποὺ φθάνει τὸ ζήτημα στὸ «διὰ ταῦτα» γιὰ νὰ δείξουν ἀμφότεροι καθαρὰ καὶ ξάστερα τὸ πραγματικό τους πρόσωπο.
Βγῆκε ὁ Ἰερώνυμος γιὰ νὰ στηρίξει ἀνοιχτὰ τὸν Μητσοτάκη (μερικὲς μάλιστα μέρες μετὰ τὴν θέσπιση τοῦ βδελυροῦ νομοθετήματος) γιὰ νὰ μᾶς πεῖ ὅτι δὲν θὰ πεῖ ὁ κάθε πολιτικὸς τί θὰ κάνει ἡ «Ἐκκλησία» καὶ ὅτι δὲν ὑπάρχει «χριστιανόμετρο».
Ἀλήθεια; Σᾶς εἴδαμε καὶ στὰ «κορωνόμετρα»!

ΥΓ: Ἐπειδὴ ὑπάρχει ἀρκετὴ παρεξήγηση τελευταῖα, ξεκαθαρίζω ὅτι δὲν ἔχω τὴν παραμικρὴ σχέση μὲ τὸν χριστέμπορα Βελόπουλο. Κατανοητὸ ἤ νὰ τὸ κάνω ταληράκια;
Τὸ Ἔνζυμο