Εἶναι γραμμένη κάθε σου προσευχή καί ψαλμωδία, εἶναι γραμμένη κάθε σου ἐλεημοσύνη, κάθε σου νηστεία

Εἶναι γραμμένη κάθε σου προσευχή καί ψαλμωδία, εἶναι γραμμένη κάθε σου ἐλεημοσύνη, κάθε σου νηστεία

Εἶναι γραμμένη κάθε σου προσευχή καί ψαλμωδία, εἶναι γραμμένη κάθε σου ἐλεημοσύνη, κάθε σου νηστεία

Όταν προσεύχεσαι στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, μην έχεις την εντύπωση ότι βρίσκεται έξω σου.
Να Του μιλάς μέσα σου, σαν σε ένοικο της καρδιάς σου. Εκεί βρίσκεται ο Θεός για τους αληθινά πιστούς.
«Ουκ οίδατε ότι ναός Θεού εστέ και το Πνεύμα του Θεού οικεί εν υμίν;» (Α’ Κορ. Γ’ 16).
Να είσαι ζηλωτής της αγάπης. Όλα θα παρέλθουν, η αγάπη όμως θα μείνη στον αιώνα, όπως και ο Θεός, που είναι Αγάπη.
Λέγε, συνεχώς μέσα στην καρδιά σου:
«Ο Χριστός είναι Αγάπη». Έτσι, θα αγαπάς όλους τους ανθρώπους, θυσιάζοντας, χάριν αυτής της Αγάπης, ότι έχεις ακριβό, ακόμα και την ίδια σου τη ζωή.
Είναι πολλές οι σταγόνες της βροχής, αλλά όλες προέρχονται από ένα σύννεφο.
Είναι πολλές οι ακτίνες του ηλίου, αλλά όλες προέρχονται από το μεγάλο αυτό άστρο.
Είναι πολλά τα φύλλα του δένδρου, αλλά όλα ανήκουν στο δένδρο.
Είναι πολλοί οι κόκκοι της άμμου πάνω στη γη, αλλά όλοι προέρχονται από την ίδια αυτή γη.
Έτσι, πολλοί είναι και οι άνθρωποι, αλλά όλοι έλκουν την καταγωγή τους από τον Αδάμ, και πριν απ΄όλα, από τον Θεό.
Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης
από το βιβλίο: “Η εν Χριστώ ζωή μου”

Ὅποιος ἀποστρέφεται τον διαπράξαντα ἁμαρτία, κατακρίνει τὸν ἑαυτό του, ἐνῷ ὅποιος συμπάσχει καὶ συλλυπεῖται μὲ τὸν πταίσαντα καθαρίζει την ψυχή του.
Ὅποιος δημοσιεύει τὰ σφάλματα τῶν ἀδελφῶν του, μολύνει τὴν ψυχή του.
Ὅποιος ὅμως μὲ εὐσπλαγχνία φροντίζει νὰ τὰ ἀποκρύβη, αὐτὸς θὰ προφυλαχθῆ σὲ καιρὸ ὀργῆς.
Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σῦρος (Ασκητικά)

Εἶναι γραμμένη κάθε σου προσευχή καί ψαλμωδία, εἶναι γραμμένη κάθε σου ἐλεημοσύνη, κάθε σου νηστεία. Εἶναι γραμμένος κάθε γάμος πού διαφυλάχτηκε στά ὅρια τά ἠθικά, εἶναι γραμμένη κάθε είδους ἐγκράτεια πού ἔγινε γιά χάρη τοῦ Θεοῦ. Ανάμεσα ὅμως σ᾿ ὅλα, ὅσα ὁ Θεός καταγράφει γιά νά μᾶς στεφανώσει, τήν πρώτη θέση τήν ἔχει ἡ παρθενία καί ἡ ἁγνεία καί πρόκειται να λάμπεις σάν ῎Αγγελος.
Ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων
(Κατήχηση Φωτιζόμενων ΙΕ’, κεφ. ΚΓ’,)

πηγή