Έλεγε ένας Καλόγερος …

_Ὅταν γίνεσαι Χριστιανός πρέπει να είσαι έτοιμος γιά κακουχίες ἀκόμη καί γιά θάνατο.

Εἰδάλως ἄν είσαι Χριστιανός γιά νά περάσεις καλά τότε θά πεθαίνεις ἀπό τήν δυστυχία σου κάθε μέρα…