Ένα τραγούδι απ' τα παλιά. Αυτή την Ελλάδα θέλουμε και αυτή θα είναι το μέλλον μας... κόντρα στην διαστροφή

Ένα τραγούδι απ’ τα παλιά. Αυτή την Ελλάδα θέλουμε και αυτή θα είναι το μέλλον μας… κόντρα στην διαστροφή

Ένα τραγούδι απ’ τα παλιά. Αυτή την Ελλάδα θέλουμε και αυτή θα είναι το μέλλον μας… κόντρα στην διαστροφή

Σταμάτησε του ρολογιού τους δείκτες
τώρα που είμαστε αγκαλιά.
Πάρε τις πίκρες, τις πίκρες μου και ρίχ’ τες
στο βράχο του κάβο Μαλιά, καλέ μου,
στο βράχο του κάβο Μαλιά.

Σταμάτησε του ρολογιού τους δείκτες
τώρα που είμαστε αγκαλιά,
και τις βαθιές λαβωματιές σου δείχ’ τες
να σ’ τις γιατρέψω με φιλιά, καλέ μου,
να σ’ τις γιατρέψω με φιλιά.

Σταμάτησε του ρολογιού τους δείχτες
και τίποτα να μη μου πεις.
Πέρασα χίλιες, χίλιες άδειες νύχτες,
νύχτες που πρόσμενα να `ρθεις, καλέ μου,
νύχτες που πρόσμενα να `ρθεις.