Εντολές και αρετές

Ο πληθυντικός αριθμός αυτών των δύο λέξεων οφείλεται στις διαφορετικές μορφές του ίδιου πράγματος.
Διότι μία είναι η εντολή (της αγάπης) και μία η αρετή (η χαρά, που δίνει η εκτέλεση των εντολών).
Αυτά μας λέγει ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής στο έργο του “Περί πνευματικού νόμου”. Αναφέρει πιο συγκεκριμένα τα εξής:
Ο Κύριος είναι κρυμμένος μέσα στις εντολές Του και σ” εκείνους που Τον αναζητούν, βρίσκεται ανάλογα με την προθυμία και την εργασία των εντολών… Άλλο είναι η εκτέλεση εντολής και άλλο η αρετή, αν και η μία από την άλλη παίρνει την αφορμή. Εκτέλεση εντολής είναι το να κάνει κανείς το διαταγμένον από τον θείον νόμον.
Αρετή είναι το να αρέσκεται κανείς πραγματικά στην εκτέλεση της θείας εντολής. Και αμέσως εξηγεί και συμπληρώνει τα προηγούμενα: Όπως ένας είναι ο υλικός πλούτος, αλλά τον αποκτά κανείς με διάφορους τρόπους, έτσι μία είναι και η αρετή, αλλά είναι πολλών ειδών οι εργασίες της.