Γέροντας Εφραίμ Σκήτης Αγ.Ανδρέα: Ο Χριστός είναι πανταχού παρών και με το σώμα Του. Τι μορφή έχουν οι Άγιοι στον Παράδεισο;

Γέροντας Εφραίμ Σκήτης Αγ.Ανδρέα: Ο Χριστός είναι πανταχού παρών και με το σώμα Του. Τι μορφή έχουν οι Άγιοι στον Παράδεισο;

Γέροντας Εφραίμ Σκήτης Αγ.Ανδρέα: Ο Χριστός είναι πανταχού παρών και με το σώμα Του. Τι μορφή έχουν οι Άγιοι στον Παράδεισο;

Ποτέ να μην πούμε την φράση, ούτε για αστείο: “Εγώ δεν θα σωθώ!” Αυτή η φράση δίνει χαρά στον εχθρό διάβολο, που λέει: “αμήν και πότε!”.
Να παίρνουμε πάντα την υγιή τοποθέτηση:
“Με τη βοήθεια του Θεού, αν και δεν το αξίζω, ελπίζω ότι θα σωθώ”. Είναι πολύ λεπτό το θέμα.
Το ποιός θα σωθεί και ποιός όχι, είναι δουλειά του Χριστού.
Όταν λέω:
“Εγώ θα σωθώ και εκείνος όχι”, είμαι αντίχριστος και βρίσκομαι σε πλάνη!
Δεν στέλνουμε κανέναν στον Παράδεισο και κανέναν στην Κόλαση.
Αυτό είναι δουλειά μόνο του Χριστού!
(…)
Όταν κάποιος ασχολείται με τον άλλον, εκτροχιάζεται από την αποστολή της αυτογνωσίας και της αυτομεψίας.
Ασχολούμενος με τον άλλον, ή θα τον ζηλέψει επειδή είναι ανώτερος, ή θα τον κατακρίνει επειδή είναι κατώτερος. Και στις δύο περιπτώσεις είναι χαμένος, γιατί χάνει Χάρη Αγίου Πνεύματος.
Πρέπει να είναι κανείς πολύ καλλιεργημένος εις βάθος, για να μη βαλθεί ασχολούμενος με τον άλλον. Θα πρέπει μόνο να προσευχόμαστε για τους άλλους…
Βιαζόμαστε να κρίνουμε, γιατί έχουμε μεγάλη γνώμη για τον εαυτόν μας.

Γέροντας Εφραίμ Σκήτης Αγ.Ανδρέα-Αγ.Αντωνίου