Η ερήμωση της υπαίθρου σε μία εικόνα


Πυκνότητα πληθυσμού στην Ελλάδα.

1η θέση ο Κεντρικός Τομέας Αθηνών, με 10,881 ανθρώπους ανα km2 (+4% σε σχέση με το 2019).

Τελευταία θέση η Ευρυτανία με μόλις 10 ανθρώπους ανα km2. (-5% σε σχέση με το 2019).

Πληθυσμός στην Ελλάδα
Το 7,3% του συνολικού πληθυσμού είναι άνω των 80 ετών

Ο πληθυσμός της Ελλάδας γερνάει. Το ποσοστό των ανθρώπων ηλικίας άνω των 80 ετών ηταν 7,2% το 2022, υψηλότερο κατά 1.1 μονάδες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Από το 1970 έως το 2000 το ποσοστό αυτό αυξήθηκε κατά 1,6 μονάδες ενώ από το 2000 έως το 2022 κατά 3.7 μονάδες. Την ίδια στιγμή το ποσοστό των νέων στη χώρα μειώνεται. Το 2000 οι νέοι κάτω των 20 ετών αποτελούσαν το 21.4% του συνολικού πληθυσμού ενώ το 2022 το 18.8%. Το 2022, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν 20.2%.

Ένας άλλος τρόπος για να κατανοήσουμε τη γήρανση του πληθυσμού στην Ελλάδα είναι μέσω της διάμεσης ηλικίας. Η διάμεση ηλικία έχει αυξηθεί από 38,7 έτη το 2001 σε 46,1 έτη το 2022, που είναι κατά 2 έτη υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Με βάση τη διάμεση ηλικία, η Ελλάδα κατατάσσεται ως ο τρίτος πληθυσμός με τη μεγαλύτερη γήρανση στην Ευρώπη, αφού ξεπερνάται μόνο από την Ιταλία (48 έτη) και την Πορτογαλία (46,8 έτη). Τα χαμηλότερα επίπεδα διάμεσης ηλικίας παρατηρούνται στην Κύπρο (38,3 έτη) και στην Ιρλανδία (38,8 έτη).

1,17 εκ. άνθρωποι εγκατέλειψαν την Ελλάδα την τελευταία δεκαετία

Από το 2015 και μετά, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στις μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα. Το 2019, ο αριθμός των ετήσιων μεταναστών που έφθασαν στην Ελλάδα υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με το 2015, φτάνοντας τις 129 χιλ. άτομα κατά τη διάρκεια ενός έτους. Συνολικά, κατά την περίοδο 2016-2020, περίπου 562 χιλ. άνθρωποι εισήλθαν στη χώρα. Παρόμοιες ροές είχαν παρατηρηθεί μόνο στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Από το 2019 και μετά, ο αριθμός των μεταναστών που εισέρχονται στη χώρα έχει μειωθεί, φθάνοντας στους 57 χιλ. το 2021, πρόκειται για τη μικρότερη εισροή των τελευταίων 30 χρόνων.

Οι μεταναστευτικές ροές από την Ελλάδα παρέμεναν σταθερές κατά τη διάρκεια της περιόδου 1998-2008. Ωστόσο, η οικονομική κρίση που έπληξε τη χώρα το 2008 είχε σημαντικό αντίκτυπο στις ετήσιες μεταναστευτικές ροές. Το 2012, περίπου 125 χιλ. άνθρωποι εγκατέλειψαν την Ελλάδα, με τις ετήσιες ροές να αυξάνονται κατά 188% σε σχέση με το 2008. Συνολικά, κατά την περίοδο 2010-2021, περίπου 1,17 εκατ. άνθρωποι εγκατέλειψαν τη χώρα. Από το 2012 και μετά, παρατηρείται σταθερή μείωση στη ροή αυτή, φθάνοντας τους 79 χιλ. το 2021.

greeceinfigures.com
πηγή