Επίκαιρα

Ὅλη ἡ Ἑλλάδα εἶδε (πάλι) κατάματα τήν πραγματικότητα: στόν τόπο μας μπορεῖ νά συμβεῖ ἡ πιό ἀπίστευτη καταστροφή, ἀκόμη καί ἐν αἰθρίᾳ

Εἴτε ἀπό ἐγκληματική ἀμέλεια (Ἀρχῶν καί ἀρχομένων) εἶτε ἀπό δολιοφθορά. Καί τό τί σκατά εἶναι ἡ νῦν Κυβέρνηση φαντάζομαι πώς τό κατάλαβε κι ὁ τελευταῖος πολίτης τῆς χώρας. Τί κάνουμε λοιπόν; Ἐμεῖς, οἱ τυχεροί, πού ἀκόμη δέν διέλυσε τίς ζωές μας κάποια πυρκαγιά, θά καθήσουμε νά περιμένουμε τή σειρά μας; Νά δοῦμε ἄν στά μέρη μας θά λειτουργήσει καλύτερα τό ἀνύπαρκτο σχέδιο τῶν κυβερνώντων ἤ νά περιμένουμε νά βρίσουμε τό ἐπικεφαλῆς κάθαρμα στίς κάμερες;

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ δασοεπιτήρησης τώρα παντοῦ! Ὅπως πέρυσι τόν Μάρτιο μέ τό ντού τῶν λαθροεποίκων δέν περιμέναμε κάποιο κράτος νά μᾶς σώσει ἀλλά βρεθήκαμε στό ἀνάχωμα τοῦ Ἕβρου, ἔτσι καί τώρα! Ἄν ὑπάρχει ἀκόμα λειτουργική κοινωνία θά φανεῖ.

Κώστας Καραΐσκος