Μια πιθανή ανακατασκευή της Βασιλικής του Αγίου Νεοφύτου στην Νίκαια της Βιθυνίας (σημ. Ιζνίκ)

Μια πιθανή ανακατασκευή της Βασιλικής του Αγίου Νεοφύτου στην Νίκαια της Βιθυνίας (σημ. Ιζνίκ)

Μια πιθανή ανακατασκευή της Βασιλικής του Αγίου Νεοφύτου στην Νίκαια της Βιθυνίας (σημ. Ιζνίκ)

Ο Βυζαντινός ναός ανακαλύφθηκε μόλις το 2014. Η εκκλησία. χτίστηκε στο σημείο όπου ο άγιος μαρτύρησε κατά την εποχή των μεγάλων δωγμών των Χριστιανών επί αυτοκράτορος Διοκλητιανού.
Η εκκλησία βυθίστηκε στην Ασκανία λίμνη το 740 μ.Χ. ύστερα από σεισμό.
Υπάρχουν εικασίες πως ο ναός χτίστηκε εξαιτίας της πρώτης Α’ Οικουμενικής συνόδου επί Μ. Κωνσταντίνου.

Μια πιθανή ανακατασκευή της Βασιλικής του Αγίου Νεοφύτου στην Νίκαια της Βιθυνίας (σημ. Ιζνίκ)