«Μνήσθητί μου, Κύριε, όταν έλθης εν τη βασιλεία σου!»

Κάθε ώρα, κάθε καμπάνα, κάθε χτύπος, κάθε λεπτό, είναι σπουδαία ώρα – είναι θησαυρός!
Έτσι λέει η Εκκλησία «ώρες» τις ονομάζει!
Ας εκμεταλλευθούμε τις άγιες αυτές ημέρες! Μην αφήσουμε να διαρρεύσουν όπως η υπόλοιπη ζωή μας! Ξέρουμε αν θα ζήσουμε να γιορτάσουμε άλλη Μεγάλη Εβδομάδα; Μήπως η Μεγάλη Εβδομάδα αυτή είναι η τελευταία της ζωής μας;
Πέρυσι πόσοι ήταν μαζί μας; Και πού είναι τώρα; Φεύγουμε, σφυρίζει το τραίνο, μια φορά περνάμε πάνω απ’ τη φλούδα αυτή…
Εύχομαι αυτή η Μεγάλη Εβδομάδα να είναι σημαντικός σταθμός στη ζωή μας! Να δώσει ο Κύριος να είναι εβδομάδα αγίων σκέψεων, ιερών συναισθημάτων, ηρωικών αποφάσεων, αγιασμός ψυχής!
Είθε να σφραγίσουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα με τα λόγια «Μνήσθητί μου, Κύριε, όταν έλθης εν τη βασιλεία σου!» (Λουκ. 23, 42)