Ο π. Κυριακός από τον Άγιο Γεράσιμο τον Ιορδανίτη μας μιλά μέσα από το σπήλαιο της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας για τον θαυμαστό βίο της και τις εμφανίσεις της!

Ο π. Κυριακός από τον Άγιο Γεράσιμο τον Ιορδανίτη μας μιλά μέσα από το σπήλαιο της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας για τον θαυμαστό βίο της και τις εμφανίσεις της!

Ο π. Κυριακός από τον Άγιο Γεράσιμο τον Ιορδανίτη μας μιλά μέσα από το σπήλαιο της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας για τον θαυμαστό βίο της και τις εμφανίσεις της!