Όμορφα μηνύματα

Οἱ ἔξυπνοι

Δύο νεαροὶ ταξιδεύοντας στὸν ὠκεανὸ θέλησαν νὰ πουλήσουν πνεῦμα, πειράζοντας ἕναν μεσήλικα χριστιανὸ ποὺ προσεύχονταν στὸ κατάστρωμα.
«Δάσκαλε, δὲν τάμαθες τὰ καινούργια;» τοῦ εἶπαν. «Ὁ διάβολος πέθανε».
«Δὲν κουβεντιάζω, παιδιά μου, μὲ τὸν διάβολο, ἀπάντησε ὁ Χριστιανός. Μὲ τὸν Θεὸ συνομιλῶ, ποὺ εἶναι ἀθάνατος.
Τί μοῦ εἴπατε; Πέθανε ὁ διάβολος; Ἀπόδειξις, ὅτι αὐτὸ ποὺ λέτε εἶναι ψέμμα, εἶσθε ἐσεῖς ποὺ σᾶς ἔστειλε ὁ πονηρὸς νὰ μὲ πειράξετε».
Δὲν εἶναι λίγοι, μεταξὺ τῶν νέων προπαντός, οἱ ὁποῖοι θέλουν νὰ πουλοῦν πνεῦμα πειράζοντας τοὺς θρησκευτικοὺς ἀνθρώπους. Φθάνουν, μάλιστα, μέχρι τοῦ σημείου νὰ ἐμπαίζουν, χάριν παιδιᾶς, τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια καὶ δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ διαχωρίσει ἂν εἶναι ἀσέβεια ἢ βλασφημία ἡ ἀστειότης τους.