Οι δυτικοί τρέμουν την ανάκαμψη του Fico μετά την απόπειρα δολοφονίας «Θα γίνει πιο σκληρός!»

Οι δυτικοί τρέμουν την ανάκαμψη του Fico μετά την απόπειρα δολοφονίας «Θα γίνει πιο σκληρός!»

Οι δυτικοί τρέμουν την ανάκαμψη του Fico μετά την απόπειρα δολοφονίας «Θα γίνει πιο σκληρός!»