Οσία Γερόντισσα Γαλακτία της Κρήτης: Οἱ Μπολσεβίκοι (οἱ Ρώσοι) θὰ εἶναι ὁ τιμωρὸς τῆς Τουρκίας. Να προσευχόμαστε για τους Ρώσους

Οσία Γερόντισσα Γαλακτία της Κρήτης: Οἱ Μπολσεβίκοι (οἱ Ρώσοι) θὰ εἶναι ὁ τιμωρὸς τῆς Τουρκίας. Να προσευχόμαστε για τους Ρώσους

Οσία Γερόντισσα Γαλακτία της Κρήτης: Οἱ Μπολσεβίκοι (οἱ Ρώσοι) θὰ εἶναι ὁ τιμωρὸς τῆς Τουρκίας. Να προσευχόμαστε για τους Ρώσους

Οσία Γερόντισσα Γαλακτία της Κρήτης: « Θὰ ἔρθει πείνα… Ἐμᾶς δὲν θὰ μᾶς ἀκουμπήσει πολύ… Θὰ ζήσουμε μὲ χοχλιοὺς καὶ χορταράκια. Δὲν θὰ κρατήσει πολύ. Οἱ Μπολσεβίκοι (οἱ Ρώσοι) θὰ εἶναι ὁ τιμωρὸς τῆς Τουρκίας. (Τὸ ἐπανέλαβε τουλάχιστον 10 φορές) στενοχωριέμαι ποὺ θὰ σκοτωθοῦν γιατὶ εἶναι ἄνθρωποι κι αὐτοὶ ἀλλὰ δὲν κάθονται βρὲ παιδί μου ἥσυχοι. Μυαλό δὲν βάζουν. Θὰ φᾶνε ἀπὸ τοὺς Μπολσεβίκους μιὰν καὶ στρουφιχτή.

Θὰ ἔρθει μεγάλη δυσκολία στὴν ἀνθρωπότητα! Αἰτία ἡ ἁμαρτία! Ἂν δὲν ἐπιτρέψει αὐτὸν τὸν πόλεμο ὁ Θεός, τὸ εἶδος μας δὲν θὰ ἔχει λόγο ὑπάρξεως στὴ γῆ, ἐκεῖ ποὺ κατήντησε…»

Θα ανακατωθεί ο κόσμος, οι λαοί. Να μη φοβόμαστε. Έχουμε επάνω έναν παντοδύναμο Κυβερνήτη (έδειξε τον ουρανό). Το “μπούλι μπούλι τσα ” θα κάνουν οι Τούρκοι. Αυτό μόνο. Δεν θα καταφέρουν πολλά πράματα. Θα ξεσηκωθούν οι λεβέντες Κύπριοι, οι Κρητικοί ακόμα και γυναίκες… Μετά θα τους τακτοποιήσει καλά η Ρωσία. Μια για πάντα. Η Ρωσία είναι φίλη μας, ο πιο μεγάλος λαός της Ευρώπης. Φίλοι μας, ορθόδοξοι χριστιανοί, αυτοί θα μας βοηθήσουν. Θηρία είναι. Να προσευχόμαστε για τους Ρώσους.

..Οι Τούρκοι θα έρχονται αλλά θα φοβούνται κιόλας. Άτακτα θα φύγουν κυνηγημένοι και από γυναίκες. Προσευχή να είναι έτοιμοι οι Ρώσοι. Από την προσευχή και την μετάνοια μας θα εξαρτηθούν πολλά πράγματα. Έρχονται οι Τούρκοι γιατί είναι άμυαλος λαός. Το επιτρέπει όμως ο Κύριος για τα παράξενα που κάνουν οι άνθρωποι
βιβλίο «Ἡ ὁσία Γερόντισσα Γαλακτία τῆς Κρήτης» ἐκδόσεις «Θεομόρφου» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου Σελ. 156, 102, 144.
ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΓΑΛΑΚΤΙΑ ΔΕΙΤΕ: >> ΕΔΩ