Ουδείς αναμάρτητος

Ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος λέγει:
Προσέχετε μην τυχόν και τολμήσει κάποιος να πει ότι δεν αμάρτησε. Όποιος το λέει αυτό είναι τυφλός και απατά τον εαυτό του μη γνωρίζοντας ότι ο σατανάς μπορεί να τον κυριεύει και με λόγους και με έργα και με την ακοή και με την όραση και με την αφή και με τους λογισμούς.
Ποιος μπορεί να καυχηθεί ότι έχει αγνή καρδιά και καθαρές όλες τις αισθήσεις του; Κανένας δεν είναι αναμάρτητος, κανένας δεν είναι καθαρός, παρά μόνον Εκείνος, ο οποίος αν και πλούσιος επτωχευσε για μας. Αυτός μόνον είναι αναμάρτητος. Αυτός βαστάζει την αμαρτία του κόσμου και δεν θέλει τον θάνατο των αμαρτωλών, αλλά την σωτηρία τους. Προς Αυτόν ας καταφύγουμε κι’ εμείς, γιατί όσοι αμαρτωλοί κατέφυγαν σ’ Εκείνον, έσωθησαν.
Ας μη απελπισθουμε λοιπόν, αδελφοί μου, για τη σωτηρία μας. Εκείνος μας καλεί συνεχώς: Έλθετε προς με πάντες…