Προφητικά

π. Σάββας Αχιλλέως: Θα είναι μεγάλος ο αγώνας που θα δώσουμε, θα γίνουν με εξουσία σημεία και τέρατα