Ποιές είναι οι αγιαστικές πράξεις;

Με τη μετάνοια γίνεται το πλύσιμο του μολισμού των αισχρών πράξεων.Μετά δε από αυτήν, ακολουθεί η μετοχή του Αγίου Πνεύματος, όχι απλά αλλά ανάλογα με την πίστη και τη διάθεση και την ταπείνωση εκείνων που μετανοούν από όλη τους την ψυχή. Όχι μόνο τότε, αλλά και όταν λάβουν την τέλεια άφεση των αμαρτημάτων από τον πνευματικό πατέρα. Για αυτό είναι καλό κάθε μέρα να μετανοούμε, σύμφωνα με την εντολή.Γιατί το << μετανείτε, ήγγικεν γαρ η βασιλεία των ουρανών>> μας φανερώνει μία συνεχή και αδιάκοπη εργασία ,μετανοίας.
Ο Θεός επειδή είναι φιλάνθρωπος και οικτίρμων και επειδή θέλει τη σωτηρία μας ,τοποθέτησε ανάμεσα σε εμάς και σε Εκείνον την εξομολόγηση και τη μετάνοια και έδωσε την εξουσία σε καθένα που θέλει να ανακαλέσει τον εαυτό του από την πτώση του και με αυτήν να ξαναμπεί στην προ της πτώσεως κατάσταση και να αποκτήσει οικειότητα με το Θεό και να βρεθεί μέσα στη δόξα Του και στην παρρησία προς αυτόν.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά και να γίνει πάλι κληρονόμος όλων των αγαθών που μας υποσχέθηκε ή και μεγαλυτέρων ακόμα, εάν θελήσει να επιδείξει θερμή μετάνοια.
Γιατί, ανάλογα με τη μετάνοια, θα βρει και την ανάλογη παρρησία και οικειότητα προς το Θεό κάθε άνθρωπος.Και θα τη βρεί με βαθιά συναίσθηση και με ενέργεια και θα συνομιλεί μαζί του όπως μιλάει ένας φίλος προς το φίλο του και θα τον βλέπει με τα καθαρά του μάτια καθαρά, πρόσωπο με πρόσωπο.

Άγιος Συμεών ο νέος Θεολόγος