Πώς πρέπει να μιλάω στον Θεό;

Πώς πρέπει να μιλάω στον Θεό; Τι να του λέω;

Η απάντηση που δίνουν οι άγιοι είναι αυτή:

“Να μιλάς στον Θεό απλά.
Όπως μιλάει ένα μικρό παιδί …