Σε τούτο το κομμάτι γης, σε τούτη την Πατρίδα, εδώ θα ξαναγεννηθεί του κόσμου η ελπίδα

Απ’το βιβλίο της Ζωής να μην σβυστεί κανένας ,γιατί στο χέρι το κρατεί ο γιός του Ενός, ο Ένας! >>Ο γλυκύτατος Ιησούς Χριστός μας!