Σου φέρνει λουλούδια κάθε άνοιξη… Σου στέλνει ήλιο κάθε πρωί… Μπορεί να ζει οπουδήποτε στο σύμπαν, αλλά διάλεξε την καρδιά σου…


«Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι ο Θεός σε ερωτεύτηκε; Σου φέρνει λουλούδια κάθε άνοιξη… Σου στέλνει ήλιο κάθε πρωί… Όποτε θέλεις να του μιλήσεις, σε ακούει… Μπορεί να ζει οπουδήποτε στο σύμπαν, αλλά διάλεξε την καρδιά σου…»

«Ὁ δρ. Norman Vincent Peale μᾶς διηγεῖται
τήν ἱστορία ἑνός νεαροῦ πού ἤθελε νά πιάση δουλειά ὁπωσδήποτε, τόν καιρό τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως. Εἶχε διαβάσει μία ἀγγελία πού ταίριαζε ἀπόλυτα στίς ἱκανότητές του κι ἔτρεξε στήν ἑταιρεία, μόνο
καί μόνο γιά νά δῆ ἄλλους 37 νά περιμένουν στήν
οὐρά μπροστά του. Θά μποροῦσε ἁπλῶς νά στηθῆ
κι αὐτός νά περιμένη καί μᾶλλον νά ἀπορριφθῆ. Ἀντί γι᾿ αὐτό, ἔγραψε ἕνα σημείωμα καί τό ἔδωσε στή γραμματέα γιά νά τό δώση στό διευθυντή πού ἐξέταζε τούς ὑποψηφίους γιά τή θέσι. Εἶχε γράψει:
“Παρακαλῶ, μήν προσλάβετε κανέναν μέχρι νά ἐξετάσετε τό νούμερο 38 στή σειρά. James Henry”.
Ἐπέστρεψε στη θέση του στήν οὐρά. Λίγα λεπτά
ἀργότερα, βγῆκε τό ἀφεντικό, πέρασε τήν οὐρά κι
ἔφτασε δίπλα του.
“Δημιουργικότητα καί πρωτοβουλία εἶναι αὐτά
τά ὁποῖα ζητῶ”, τοῦ εἶπε. “James, προσλαμβάνεσαι!”»
Η πιο κοινή μορφή βοήθειας στους κεκοιμημένους είναι η προσευχή.  Όπως προσευχόμαστε για τους αγαπημένους μας όταν βρίσκονται σε προβλήματα, σε αρρώστια, είμαστε επίσης υποχρεωμένοι να προσευχόμαστε όταν καλούνται από τον Θεό στην αιώνια ζωή.
Ας συνηθίσει ο καθένας μας να αναφέρει τους κεκοιμημένους στις προσευχές του, με περισσότερη φροντίδα και επιμονή από ό,τι κάνουμε για τους ζωντανούς, γιατί οι ζωντανοί έχουν ακόμα χρόνο να προετοιμάσουν την αιωνιότητα τους, ενώ οι κοιμισμένοι όχι».
 π. Αντριάν Νίτα

«Όταν τα σύννεφα των προβλημάτων σε περικυκλώνουν, ώστε να φαίνεται ότι δεν έχεις διέξοδο από αυτήν την κατάσταση, τότε θυμήσου ότι έχεις μια Μητέρα στον Ουρανό, τη Βασίλισσα των Ουρανών, που σε βλέπει, σε ακούει και γνωρίζει όλες τις κινήσεις της ψυχής σου. . Κάλεσέ την με πίστη και θα έρθει σε σένα αμέσως και θα σε ελευθερώσει από κακίες και κακοτυχίες!». Πατήρ Κύριλλος Παβλόφ