Θέλουν καί πολυγαμία, ἡ «ἰσότης» εἶναι μόνον ἡ ἀρχή

Εφημερίς Εστία

(σχόλιο: Στην τελευταία πρόταση μάλλον λείπει ένα δεν. «… δεν υπήρχε ευθεία αναφορά….»)
πηγή