Ορθοδοξία

Τι σημαίνει να έχουμε προσοχή στον εαυτό μας;

Η προσοχή, είπαν μερικοί Άγιοι, είναι φύλαξη του νου, άλλοι, φύλαξη της καρδιάς, άλλοι την είπαν νήψη, άλλη νοερή ησυχία και άλλοι αλλιώς. Όλα αυτά σημαίνουν ένα και το αυτό. Όπως όταν πει κανείς ψωμί, κομμάτι και μπουκιά, έτσι σκέψου και γι’ αυτά. Μάθε τώρα με ακρίβεια τι είναι προσοχή και ποια είναι τα ιδιώματα της.
Η προσοχή είναι γνώρισμα της αληθινής μετανοίας.
Η προσοχή είναι ανόρθωση της ψυχής, μίσος του κόσμου και επιστροφή της στο Θεό.
Η προσοχή είναι αποδοκιμασία της αμαρτίας και επαναφορά της αρετής.
Η προσοχή είναι ανεπιφύλακτη βεβαιότητα για τη συγχώρεση των αμαρτιών μας.
Η προσοχή είναι η αρχή της θεωρίας, ή μάλλον η βάση της θεωρίας, γιατί μέσω αυτής ο Θεός συγκαταβαίνει κι εμφανίζεται στο νου.
Η προσοχή είναι αταραξία του νου, ή μάλλον ακινησία της ψυχής, που της δόθηκε ως βραβείο από το έλεος του Θεού.
Η προσοχή είναι κατάργηση των λογισμών, ανάκτορο της μνήμης του Θεού, θησαυροφυλάκιο της υπομονής των επερχομένων δοκιμασιών.
Η προσοχή είναι αιτία της πίστεως, της ελπίδος και της αγάπης. Γιατί αν κανείς δεν πιστέψει, δεν θα δεχτεί τα επερχόμενα λυπηρά, και αν δεν τα δεχτεί με χαρά, δεν θα πει στον Κύριο: Είσαι βοηθός μου και καταφύγιο μου. Κι αν δεν δεν έχει καταφύγιο του τον Υψίστο, δεν θα ενστερνιστεί την αγάπη Του.

 

Όσιος Νικηφόρος ο Μονάζων