Ορθοδοξία

Γιατί ο Χριστός μας γνωστοποίησε τα σημεία των καιρών;

Ο ίδιος ο Κύριος στον εσχατολογικό του λόγο έδωσε το στίγμα της πορείας που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι Χριστιανοί στο θέμα της αναμονής των εσχάτων και της εξέτασης των σημείων των καιρών: « Από δέ τής συκής μάθετε τήν παραβολήν. Όταν ήδη ο κλάδος αυτής γένηται απαλός, καί τά φύλλα εκφύη, γινώσκετε ότι εγγύς τό θέρος.

Ούτω καί υμείς όταν ίδητε ταύτα πάντα, γινώσκετε ότι εγγύς εστιν επί θύραις ». Σε άλλο σημείο κατέκρινε τους Φαρισαίους και τους Σαδδουκαίους που δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν τα σημεία των καιρών. « Οψίας γενομένης λέγετε, ευδία, πυρράζει γάρ ο ουρανός, καί πρωΐ, σήμερον χειμών, πυρράζει γάρ στυγνάζων ο ουρανός. Υποκριταί, τό μέν πρόσωπον τού ουρανού γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ σημεία τών καιρών ου δύνασθε γνώναι; ».

Η εξέταση των σημείων των καιρών λοιπόν είναι επιταγή του Κυρίου. Κατά τον ιερό Χρυσόστομο, οι Ιουδαίοι « τό μέγιστον σφάλμα εσφάλησαν », ακριβώς, επειδή δεν εξέταζαν τα σημεία των καιρών. Αν εξέταζαν τα σημεία των καιρών, δεν θα είχαν απορρίψει τον Ιησού Χριστό και δεν θα επρόκειτο να προσκυνήσουν στο μέλλον τον Αντίχριστο.

Υπάρχει μια σειρά από λόγους, για τους οποίους μας δόθηκαν τα σημεία των καιρών. Κατ’ αρχήν, για να είμαστε προετοιμασμένοι, ώστε, όταν συμβαίνουν, να τηρούμε τη σωστή στάση, αλλά και για να μην τα βλέπουμε σαν παράξενα και ταραζόμαστε. Επίσης, για να γρηγορούμε• « ίνα μή τή κραιπάλη καί τή μέθη καί τή παντοία φαντασία καί ηδονή τού βίου απατηθέντες καί μείζονα τά πρόσκαιρα καί επίγεια καί εύφθαρτα νομίσαντες τών αϊδίων καί αφθάρτων καί ακηράτων αγαθών, απονυστάξαντες εκπέσωμεν τής αιωνίου ζωής », γράφει ο Άγιος Ιππόλυτος.

Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Μέγας, μιλώντας για την Β΄ Παρουσία, σημειώνει: « Λέω αυτά τα πράγματα, φίλτατοι, γι’ αυτό το λόγο, ώστε οι διάνοιές σας να γρηγορούν και να επαγρυπνούν, και να μην πέσουν στην αμέλεια από μια αίσθηση ασφάλειας και κοιμηθούν από την άγνοια. Ας τις κάνει ο φόβος πάντα άγρυπνες, και η εγρήγορση ας τις ενδυναμώσει στα αγαθά έργα… ». Ακόμη, η γνώση των σημείων των καιρών δόθηκε και για να μη μετακινηθούμε από την πίστη• « ίνα κατά πάντα εδραίως εστώς ο άνθρωπος καί εν μηδενί βαμβαίνων τώ νοΐ εξ όλης τής καρδίας τώ Θεώ πιστεύσαι δυνηθή », γράφει ο Άγιος Ιππόλυτος. Η γνώση όσων πρόκειται να συμβούν θα βοηθήσει τους ανθρώπους να μείνουν σταθεροί και εδραίοι.

Κατά τον Άγιο Κύριλλο οφείλουμε να γνωρίζουμε τα σημεία της συντελείας. Και αυτό, για να μην πλανηθούμε και, περιμένοντας τον Χριστό, λατρεύσουμε τον Αντίχριστο. Γι’ αυτό είναι απαραίτητη η εξέταση των σημείων των καιρών. Από θεία έμπνευση και οικονομία κινήθηκαν οι Απόστολοι και ρώτησαν τον Χριστό για την Β΄ Παρουσία. Η απάντηση-προτροπή  του Κυρίου προς τους Αποστόλους: « Βλέπετε μή τίς ημάς πλανήση », αφορά άμεσα και τους Χριστιανούς κάθε εποχής. Και προτρέπει ο ιερός Πατήρ: « Βλέπε σύ, τίνα μέν γέγονεν ήδη, τίνα δέ έτι λείπει, καί ασφαλίζου σεαυτόν ».

Σε άλλο σημείο του λόγου του ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων προτρέπει τους Χριστιανούς να « ασφαλίζουν » με τη γνώση των σημείων της συντελείας όχι μόνο τους εαυτούς τους αλλά και όσους βρίσκονται κοντά σε αυτούς, τους πλησίον τους. « Ασφάλιζε τοίνυν σεαυτόν, άνθρωπε. Έχεις τά σημεία τού Αντιχρίστου. Καί μή μόνος μνημόνευε τούτων, αλλά καί αφθόνως πάσι μεταδίδου. Ει τέκνον έχεις κατά σάρκα, τούτο ήδη νουθέτει. Καί ει διά κατηχήσεως εγέννησάς τινα, καί τούτον προασφαλίζου, ίνα μή τόν ψευδή δέξηται ως αληθή… ασφαλιζώμεθα ». Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, επανειλημμένα, επισημαίνει την ανάγκη γνώσης των σημείων της συντελείας από πλευράς των Χριστιανών.

Σε άλλα σημεία του έργου του διδάσκει: « Βλέπε τοίνυν σεαυτόν, άνθρωπε, καί ασφαλίζου τήν ψυχήν. Διαμαρτύρεταί σε η Εκκλησία νύν ενώπιον τού Θεού τού ζώντος, προδιαλέγεταί σοι τά περί τού Αντιχρίστου πρίν παραγενέσθαι. Καί είτε επί σού γίνεται ουκ οίδαμεν, είτε μετά σε γίνεται ουκ οίδαμεν. Καλόν δέ εστι ταύτα ειδότα σε προασφαλίσασθαι » • « Ο δέ τών όλων Θεός πάντας υμάς διαφυλάξειε, μνημονεύοντας τών σημείων τής συντελείας, καί ακαταγωνίστους υπό τού Αντιχρίστου μένοντας. Έλαβες τά σημεία τού μέλλοντος έρχεσθαι πλάνου. Έλαβες τάς αποδείξεις τού αληθινού Χριστού, τού κατερχομένου φανερώς εξ ουρανών. Τόν μέν φεύγε, τόν ψευδή, τόν δέ προσδόκα, τόν αληθινόν ».

Οι Άγιοι Ειρηναίος και Ιππόλυτος αναφέρουν και συγκεκριμένα « σημεία » που θα πρέπει να περιμένουν να δουν οι Χριστιανοί… Οι Άγιοι Ιππόλυτος και Κύριλλος Ιεροσολύμων προτρέπουν τους Χριστιανούς να εξετάζουν όλα τα σημεία των καιρών και να είναι σε εγρήγορση. Απ’ τη στιγμή που θα συμβούν όλα αυτά και θα πραγματοποιηθούν τα « σημεία », τότε οι Χριστιανοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το τέλος του κόσμου πλησιάζει. Μετά την εμφάνιση των σημείων, δεν θα μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα αλλά, σύντομα, θα έρθει και η Β΄ Παρουσία…

(Απόσπασμα – χωρίς τις υποσημειώσεις – από το βιβλίο του Βασιλείου Ταμιωλάκη Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑ )

πηγή

ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ…

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΕΝΤΑΓΙΟΝ ΑΣΗΜΙ925 ΜΕ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

42,00 

ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ (6907367788) ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ALPHA BANK: GR1601403000300002002039991

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ ΑΣΗΜΙ 925 ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΥΡΚΟΥΑΖ

75,00 

ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ (6907367788) ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ALPHA BANK: GR1601403000300002002039991

Αγία Ξένια

25,00 

Ξυλόγλυπτη εικόνα (σκαλιστή), Βυζαντινής – Ορθόδοξης νοοτροπίας, με την Αγία Ξένια

Διαστάσεις 14×33 εκ.

ΠΑΙΔΙΚΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΑΣΗΜΙ925

22,00 

ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ (6907367788) ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ALPHA BANK: GR1601403000300002002039991

ΔΙΧΡΩΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ ΑΠΟ ΑΣΗΜΙ925 ΚΑΙ ΦΙΛΝΤΙΣΙ ΜΕ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΕΤΡΕΣ

70,00 

ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ (6907367788) ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ALPHA BANK: GR1601403000300002002039991

Αγία Υπομονή

20,00 

Xρυσοτυπία με ανάγλυφα γράμματα σε ξύλο με την Αγία Υπομονή.
Διαστάσεις 18×24

Άγιος Νεκτάριος

80,00 

Μεταξοτυπία με τον Άγιο Νεκτάριο σε ξύλινη κορνίζα με τζάμι, φτιαγμένη στην Σκήτη Αγίας Άννης στο Άγιον Όρος.

Διαστάσεις: 23×28 εκ.

Πίσω στη λίστα