Όμορφα μηνύματα

Πὼς κλίνεται τὸ ρῆμα “Μητέρα”;

-Μά… δέν εἶναι ρῆμα…

-Εἶσαι σίγουρη;

Ἀγαπῶ, κάνω, προσφέρω, ἀκούω, ἀντιμετωπίζω, χαίρομαι, κλαίω αγκαλιάζω, χαϊδεύω, νιώθω, φροντίζω, ξενυχτῶ, προστατεύω, διδάσκω, συνοδεύω, ὑπενθυμίζω, δικαιολογῶ, ὑποχωρῶ, διαβάζω, καθαρίζω, μαγειρεύω, ταΐζω, ξενυχτῶ, οὐρλιάζω, ψιθυρίζω, τραγουδῶ, χαμογελῶ, τρέχω, ἐκπαιδεύω, κατανοῶ, συγχωρῶ, ὑφίσταμαι, ἀνακουφίζω, ὑποφέρω, μιλῶ, συμβουλεύω…

-Ἔχεις δίκιο. Μητέρα δεν εἶναι μόνο ἕνα ρῆμα ἀλλά ὅλα τα ρήματα τῆς ζωῆς.

 

πηγή