Επίκαιρα

Πλεονεκτήματα γιὰ ἐμβολιασμένους;

Ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὶς δηλώσεις τῶν Εὐρωπαίων καὶ τὶς ἐνέργειες ὁρισμένων κρατῶν (βλ. Δανία, Σερβία κ.ἂ.) εἶναι προαποφασισμένη ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ “πιστοποιητικοῦ ἐμβολιασμοῦ”.

Στὸν σχεδιασμὸ αὐτὸ τὸ ρόλο τοῦ “εἰσηγητή” τὸν εἶχε ὁ κὸς Μητσοτάκης. Τελικὰ λόγω μὴ ἐπάρκειας ἐμβολίων, ἔχει γίνει ἀναστολὴ ἐφαρμογῆς “μέχρι νεωτέρας”. Ὅμως ἡ εἰσήγηση δὲν ἀνεστάλη προκειμένου νὰ καλλιεργηθεῖ ἡ σκέψη στοὺς Εὐρωπαίους πολίτες.

Προχωρώντας οἱ ἐμβολιασμοί, δειλὰ-δειλὰ τὸ ἀναφέρουν πλέον κι ἄλλοι ἡγέτες…».

Ἡ καγκελάριος ἐπανέλαβε ὅτι ὁ ἐμβολιασμὸς δὲν πρόκειται νὰ καταστεῖ ὑποχρεωτικός. Θὰ ἔρθει ὅμως ἡ στιγμὴ ποὺ…

πάρα πολλοὶ θὰ ἔχουν τὴν εὐκαιρία νὰ τὸ κάνουν καὶ πὼς ἂν τότε ὁρισμένοι δὲν θέλουν, «θὰ πρέπει ἐνδεχομένως νὰ γίνει ἕνας διαχωρισμὸς καὶ νὰ ποῦμε: ὅποιος δὲν θέλει, δὲν θὰ μπορεῖ νὰ κάνει καὶ συγκεκριμένα πράγματα», εἶπε χαρακτηριστικά, χωρὶς ὡστόσο νὰ ἀναφέρει συγκεκριμένα παραδείγματα.

Ἡ καγκελάριος ἀπέρριψε πάντως τὸ ἐνδεχόμενο προνομιακῆς μεταχείρισης γιὰ ἐμβολιασμένους στὴν παροῦσα φάση διότι «δὲν εἶναι σαφὲς ἐὰν μποροῦν παρόλα αὐτὰ νὰ μεταδώσουν τὸν ἰὸ σὲ τρίτους».

dw.com