Υπέροχο! Τι τραγούδι… Τι μελωδία

The storm is getting colder…
Wish you were here
A battlefield of love and fear
And I wish you were here