Ορθοδοξία

Έλεγε ό Άγιος Γρηγόριος ό Θεολόγος

Ό άνθρωπος, μέ τίς αδυναμίες καί τά πάθη πού έχει,

είναι σάν φοράει πολλά παλτό.

Αγωνιζόμενος, αρχίζει νά βγάζει ένα – ένα τά παλτό.

Βγάζει τό παλτό τής πορνείας, τού ψέματος, τής κατάκρισης κ.τ.λ.

Τό τελευταίο παλτό πού βγάζει,

είναι τό παλτό τού εγωισμού.

Τό παλτό αυτό βγαίνει μαζί μέ τό δέρμα τού ανθρώπου,

είναι κάτι επίπονο,

γι΄αυτό καί πολλοί άνθρωποι

δέν τό έχουν βγάλει ακόμα….

Δημήτριος Παναγόπουλος Ιεροκήρυκας †